Bel ons: 030 - 273 2731

Solar Edge power optimizer

Wek meer energie op

Power Optimizers zijn gemaakt om te monteren op een plaats direct achter een zonnepaneel. Het zijn kleine omvormers die per zonnepaneel een optimale instelling maken voor zoveel mogelijk energie opbrengst.

Deze single omvormers worden toegepast waar schaduwwerking van dakkapellen, schoorstenen of bomen een probleem kan vormen voor een goede opbrengst.

Uitgebreide onderzoeken en vergelijkingen tussen de installaties van U-zon hebben uitgewezen dat SolarEdge hiervoor het meeste rendement geeft. Ook als er geen sprake is van schaduw leveren systemen met SolarEdge omvormers 7-8 % meer energie op. Daarnaast een comfortabele garantie van 25 jaar op de PowerOptmizer en 12 jaar op de inpandige omvormer.

U-zon is Certified SolarEdge installateur, bijna alle modificaties en reparaties kunnen we zelf uitvoeren.

Een bijkomend voordeel is dat elk paneel met een power optimizer optimaal zijn vermogen kan afgeven. Ook een verschillende oriëntatie van de panelen ten opzichte van de zon of verschillende dakhellingen, het is geen probleem voor de PowerOptimizer.

Op een later tijdstip een uitbreiding, een ander paneel, op een ander dakvlak met een andere oriëntatie? Geen probleem, met SolarEdge kan het. Ook nagenoeg verliesvrij opslaan van elektriciteit in een accu wordt binnenkort betaalbaar.

324